دعوت به همکاریشرکت تعاونی دانش بنیان بهین غذای پارمیس تولید کننده محصولات غذایی با برند << عمو سبزی فروش >>  جهت توسعه شبکه فروش محصولات خود در شهرهای کشور نماینده فعال می پذیرد.
تلفن تماس : 09129238162 

خدمات ما

محصولات صنایع غذایی پارمیس با برند "عموسبزی فروش" پیشتاز در محصولات تازه و سالم